Građevinsko zemljište ukupne površine 7.338 m2 nalazi se u neposrednoj blizini čvorišta Zaprešić-Krapina , Zagreb zapad -istok uz obilaznicu A2, a sastoji se od tri katastarske čestice površine 3.273 m2, 2.482 m2 i 1.583 m2.

Od ukupno 7.338 m2, 5.650 m2 nalazi se u građevinskoj zoni.

Na čestici površine 3.273 m2 ishođena je građevinska dozvola s kompletnom projektnom dokumentacijom za gradnju poslovne zgrade ukupne površine 350 m2 (uredi i skladišno-proizvodni prostor).

Gospodarske namjene:
K1 – uslužna
K2 – trgovačka
I2 – proizvodna

Izdvojena građevinska područja gospodarske namjene: K1, K2, I2

Namjena K1, K2:
– minimalna površina čestice 1.000 m2
– maksimalni koeficijent izgrađenosti kig: 0,40
– maksimalni koeficijent iskorištenosti kis: 2,40
– udaljenost od međa i reg. pravca min. h/2 (min. 5,0 m)
– maksimalni broj etaža i visina od terena do vijenca 5E/18,0 m
– zelenilo min. 20%

Namjena I2:
– minimalna površina čestice 2.000 m2
– maksimalni koeficijent izgrađenosti kig: 0,40
– maksimalni koeficijent iskorištenosti kis: 2,00
– udaljenost od međa i reg. pravca min. h/2 (min. 7,0 m)
– maksimalni broj etaža i visina od terena do vijenca 4E/15,0 m
– zelenilo min. 20%


KUPAC NE PLAĆA AGENCIJSKU PROVIZIJU!


 

Lokacija